הסכם ממון

הסכם ממון

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא חוזה, אשר הצדדים לו הם בני/בנות זוג, החיים או המחליטים לחיות יחד, בין אם כנשואים ובין אם כידועים בציבור.

מי יכול לחתום על הסכום ממון, ומהו השלב בו ניתן לחתום על הסכם ממון?

הסכם ממון רלוונטי הן לזוגות שכבר נישאו, זוגות העומדים להינשא, ידועים בציבור. ההבדל היחיד בא לידי ביטוי בצורך ובזהות הגורם שיאשר את ההסכם ע"מ שיקבל תוקף משפטי מחייב.

מה המטרה של הסכם ממון?

הסכם הממון נועד להסדיר, מבחינה משפטית, את ענייני הרכוש של בני הזוג, ולקבוע מה שייך למי. עקרונית, הסכם הממון נועד להגן על האינטרסים של שני הצדדים, אף אם מבחינה מעשית, בדרך כלל, צד אחד רוצה בו יותר מאשר הצד האחר. הסכם ממון נועד להגדיר בצורה ברורה מהו הרכוש שנצבר על ידי כל אחד מהצדדים לפני נישואיהם/חייהם מהשותפים, כלומר: מהו הרכוש שכל צד "הביא איתו", ולקבוע מה יעלה בגורל הרכוש שיצברו הצדדים (במשותף או לחוד) החל ממועד הנישואים/חיים משותפים ועד למקרה של פקיעת הנישואין (מוות), גירושין או פרידה.

מה הדין כאשר לא נחתם הסכם ממון?

במקרים בהם לא נחתם בין בני הזוג הסכם ממון, הוראות החוק מהוות "ברירת מחדל", אשר תחול על בני הזוג במקרה של מוות/גירושין/פרידה. באופן כללי, כאשר אין הסכם ממון, רכוש אשר נצבר במאמץ משותף ייחשב כרכוש השייך לשני בני הזוג, בחלקים שווים ביניהם, וזאת גם אם הרכוש רשום רק על שם אחד מהם.

מדוע יש צורך לחתום על הסכם ממון?

הסיבות לחתימה על הסכם ממון הן רבות ומגוונות, וקצרה היריעה מלהכיל את כולן. יחד עם זאת, ייאמר כי מרבית המקרים (אך לא רק) בהם חותמים הצדדים על הסכם ממון הם כאשר לפחות אחד מבני הזוג מגיע עם רכוש (ממון/דירה) שהיה בבעלותו לפני הנישואין/החיים המשותפים. הרצון והצורך להגן על הרכוש האישי במקרים מסוג זה נעוץ בעובדה לפיה, מטבע הדברים, כאשר מנהלים משק בית משותף, במהלך השנים הרכוש האישי מתמזג עם הרכוש המשותף (בעיקר כאשר מדובר בכספים), או שנוצרת כוונת שיתוף (בעיקר כאשר מדובר בדירה). לכן, על מנת למנוע מקרים בהם יתעוררו ספקות שיועמדו לפרשנות משפטית, ולהסדיר מראש חלוקה אחרת, השונה מזו הקבועה בחוק, הדרך היחידה לעשות זאת היא באמצעות הסכם ממון אשר נחתם ואושר כדין. במקרה כזה, הסכם הממון גובר על הוראות החוק, וחלוקת הרכוש תיעשה על פיו בלבד.

האם הסכם ממון מהווה תחליף לצוואה?

לא. הסכם ממון אינו מהווה תחליף לצוואה, ולא יכול לבוא במקומה. על מנת לקבוע את האופן בו יחולק עיזבונו של אדם, יש לערוך צוואה (ובמקרה שלא קיימת צוואה, חלוקת העיזבון תיעשה ע"פ הוראות חוק הירושה).

לסיכום

לצורך קבלת החלטה מושכלת בנוגע למתווה הנכון ביותר עבורכם, עליכם לבחון מהן המטרות שברצונכם להשיג, ומהם הזכויות והאינטרסים שברצונכם להגן עליהם. לא כל הסכם הנושא את הכותרת "הסכם ממון", או כזה הדן בעניינים כספיים, מהווה בהכרח הסכם יחסי ממון; הוראותיו נבחנות בהתאם למהותו ולתכליתו, ויש צורך בהתקיימות התנאים הקבועים בחוק ובפסיקה על מנת שהסכם ממון ייחשב ככזה, ויקבל תוקף משפטי מחייב. לכן, כדאי להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום המעמד האישי לשם קבלת חוות דעתו המקצועית.

האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com