הטרדה מינית

             מהי הטרדה מינית?
 
הטרדה מינית היא התנהגות של אדם (המטריד) כלפי אדם אחר (המוטרד) על רקע מיני. הגדרתה ופרשנותה של "הטרדה מינית" כוללת מעשים רבים, ביניהם: מעשים מגונים, הצעות בעלות אופי מיני, התייחסות והתמקדות במינו של אדם, מיניותו, נטייתו המינית וכו'.
הטרדה מינית מהווה עבירה פלילית ועוולה אזרחית, המקימה עילת תביעה כספית נגד המטריד, לפיצוי המוטרד.
בשונה משמות-עצם הברורים לכולי עלמא, כגון "כסא", "שולחן" ושאר ערכים מוחלטים, "הטרדה מינית" יוצרת קונוטציות שונות אצל אנשים שונים, ובהתאם לכך, התנהגות של אדם יכולה להתפרש בדרכים שונות.
הטרדה מינית במישור האזרחי
כאמור, הטרדה מינית מהווה גם עוולה אזרחית, המקימה למוטרד עילת תביעה נזיקית לפיצויים כספיים מאת המטריד. 
במקרים בהם ההטרדה המינית נעשית במסגרת של יחסי מרות ו/או כאשר קיימים פערי כוחות מובנים, לדוגמה: מעסיק-עובד, מפקד-חייל, מורה-תלמיד וכיו"ב, החוק מתייחס לכך באופן מפורש, וקובע כי במקרים כאמור התנהגות "בעלת אופי מיני" של בעל סמכות כלפי הכפוף לו, עשויה להיחשב כהטרדה מינית, וזאת "גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות".
החוק למניעת הטרדה מינית אינו מכיר בטענת "הגנה" לפיה התנהגות מסוימת מוכרת, נהוגה, או אפילו "מקובלת"; התשובה לשאלה האם התנהגות מסוימת עולה כדי הטרדה מינית אם לאו, אינה נבחנת ביחס ל"סטנדרטים" של מטרידים אחרים, ואינה נגזרת מהשאלה האם בנסיבות דומות מוטרד סביר אחר היה רואה בכך הטרדה, ולא בכדי, שהרי פרשנות הנגזרת מהנוהג המקובל, וממנו בלבד, עלולה לסכל את תכליתו של החוק למניעת הטרדה מינית.
לסיום:
אין מקרה אחד דומה למשנהו, והטרדה מינית תיבחן לעולם בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה.
 
האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com