מהו ספאם? ("דואר זבל")

מהו "ספאם" ("דואר זבל")?
מקבלים מסרונים (SMS) מציקים?
דואר אלקטרוני שמעולם לא ביקשתם?
פקסים בלתי רצויים? שיחות טלפון טורדניות?
 
חוק התקשורת קובע: "לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב, לרבות בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת".
דבר פרסומת = "מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".
אם כן, לצורך שליחת "פרסומת" כלשהי (באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי, מסרון (SMS)), חלה על המפרסם (=בית העסק ו/או הגורם השולח את הפרסומת בפועל) החובה לקבל את הסכמת הנמען (=האדם המקבל את הפרסומת) מראש, בכתב או בשיחה מוקלטת.
כנגד חובה זו ניצבת זכותו של האדם לפרטיות, לנוחות, לבחירה חופשית ולשליטה מלאה על שיחות הטלפון, מסרונים, פקסים והודעות דוא"ל שיתקבלו במכשיר הטלפון / פקס / תיבת דוא"ל שלו.
החוק והפסיקה הכירו בחשיבות המרחב הפרטי של האדם, ובהתאם לכך - בנזקים העלולים להיגרם לאדם (הנמען) במקרים של הפרת החוק, נזקים הבאים לידי ביטוי, בין היתר, בבזבוז זמן לצורך סינון דוא"ל, מסרונים, פקסים, שיחות טלפון וכיו"ב, לעיתים אבדן חלק מהנ"ל בשל סינון שגוי, או אי קבלת דוא"ל, מסרונים, פקסים חשובים עקב מחסור בנפח אחסון הנגרם בשל "נוכחות" דואר זבל, לחילופין – צורך בהגדלת נפח האחסון, עוגמת נפש, חוסר נוחות, פגיעה באוטונומיה ובפרטיות, העולה כדי הטרדה של ממש, לאדם המקבל "דואר זבל" הנכפה עליו, בעל כורחו.
יתרה מזו, אף במקרים בהם לא נגרם כל נזק, או כאשר אין באפשרות הנמען להוכיח את נזקיו, עדיין - זכאי הוא לקבלת פיצויים גם ללא הוכחת נזק, העומדים ע"פ סעיף 30א.(י)(1) לחוק התקשורת ע"ס 1,000 ₪ בגין כל "דואר זבל" כערכם בעת תיקון מס' 40 לחוק, התשס"ח-2008, כיום כ- 1,250 ₪.
אחת מטרותיו העיקריות של חוק התקשורת, המסמיך את בתי המשפט לפסוק פיצוי ללא צורך בהוכחת נזק, הינה אכיפת שלטון החוק וגרימת הרתעה מפני הפרתו, בעיקר (אך לא רק) כלפי מוסדות וגופים גדולים אשר יד האזרח הקטן אינה משגת אותם, ועידוד הנמען למימוש זכויותיו. מכאן, בנסיבות בהן ההפרה הינה שיטתית ומגמתית (למשל: הנמען ביקש שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה, אך, למרות זאת, ממשיך לקבל "דואר זבל"), לבית המשפט סמכות לפסוק פיצויים בשיעור ממשי, בתוספת פיצויים מוגברים ופיצויים לדוגמה.
הפרת הוראות חוק התקשרות מהווה הן עבירה פלילית, החושפת את המפר אותה לסנקציה עונשית וקנס כספי, הן עוולה אזרחית, המקנה לביהמ"ש סמכות לפסיקת פיצויים ללא צורך בהוכחת נזק, בסך 1,000 ₪, כערכם בעת תיקון מס' 40 לחוק, התשס"ח-2008, בגין כל דבר פרסומת שנשלח בניגוד להוראות חוק התקשורת, והן עילה להגשת תובענה ייצוגית בהתאם לסעיף 12 לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.
 
האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com