פשרה בתביעה ייצוגית

פשרה בתביעה ייצוגית / עו"ד דיקלה ברנס
 
תביעה ייצוגית היא הליך משפטי אותו יוזם אדם אחד המייצג קבוצה שלמה, ותובע בשמו ובשם כל חברי הקבוצה מבלי שהם מינו אותו לכך (חשוב לציין! תביעה ייצוגית מוגשת בדרך כלל על ידי אדם אחד = התובע המייצג, ולא על ידי קבוצת אנשים, כפי שרבים נוהגים לחשוב).
לפיכך, בשונה מתביעה "רגילה" אשר הצדדים לה יכולים להגיע לפשרה המתאימה ביותר עבורם, כאשר מדובר בתביעה ייצוגית, אישור הסדר פשרה נעשה במספר שלבים, במהלכם נשמרות זכויות חברי הקבוצה ע"י גורמים אובייקטיביים הקבועים בחוק, לרבות היועץ המשפטי לממשלה.  
כאשר מוגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית, ועל מנת שההסדר יאושר, בית המשפט יגדיר באופן ברור את הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה (לעיתים יצמצמה / ירחיבה באופן שונה מכפי שהוגדרה על ידי התובע בזמן שהוגשה), והסדר הפשרה יחול על כל חבר וחברה בקבוצה. לאחר מכן, התביעה תאושר כייצוגית, והסדר הפשרה יביא לסיומה.
אין צורך להוכיח השתייכות לקבוצה, אדרבא: ברגע שיאושר הסדר הפשרה, הוא יחול אוטומאטית על כל חבר וחברה בקבוצה, כאילו הסכימו להגשת תביעה בשמם, ולפיצוי המוצע במסגרת הסדר הפשרה בתביעה הייצוגית. יחד עם זאת, בטרם יאשר בית המשפט את הסדר הפשרה, הוא יורה על העברתו לידיעת הגורמים הקבועים בחוק, על מנת שיביעו עמדתם ויבחנו, בין היתר, האם ההסדר ראוי, סביר והוגן בנסיבות העניין והאם הוא מטיב עם כל חברי הקבוצה. כמו כן, מורה בית המשפט על פרסום הודעות בדבר הסדר הפשרה שהוגש לאישור (פרסום בעיתונות, משלוח הודעות לכל חבר וחברה בקבוצה). מטרת הפרסומים וההודעות היא לאפשר לחברי הקבוצה להביע את עמדתם ביחס להסדר, להגיש התנגדויות, או להודיע כי אינם מעוניינים להיכלל בקבוצה (על מנת שהסדר לא יחול עליהם והם יוכלו להגיש תביעות באופן עצמאי).
מכאן, במקרים בהם הוגש הסדר פשרה לאישור בית המשפט, הוגדרה הקבוצה, פורסמו הודעות וחלף המועד הקבוע בחוק להגשת התנגדויות (45 ימים, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת) מבלי שהוגשו כאלו ע"י חברי הקבוצה, משמעות הדבר היא כי ההסדר יחול על חבר וחברה בקבוצה, ולא יהיה באפשרותם להגיש בעתיד תביעה בעילה בגינה הוגשה התביעה הייצוגית.
 
האמור לעיל אינו מהוות חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי

bblaw.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם

ברנס ושות' - עורכי דין
BARANES & Co., LAW OFFICE
רח' ויצמן 54 (קומת משרדים) כפר סבא 4424472 
טל' 09-7691111 ; פקס: 09-7691112
נייד: 054-4503003 דוא"ל: baranesit@gmail.com